नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७६ श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण ।
अद्यावधिक मिति:२०७६-७-१५

Download

Alternative text - include a link to the PDF!