नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरु (रेडियो, एफ.एम. रेडियो र टेलिभिजन) बाट लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्वन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-८-२४