नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

Feasibility Study for National ICT Research Center सम्वन्धी कार्य सिलवन्दी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आवहानको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-९-२१

Download

Alternative text - include a link to the PDF!

Download