नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-१०-१५

Download

Alternative text - include a link to the PDF!