नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारहरुको व्यवसायीक कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-११-२