नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

आ.व. २०७५/०७६ को नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना पुस्तिका प्रकाशन सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-२१

Download

Alternative text - include a link to the PDF!

Download