नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो संचालक लाइसेन्स परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-२-२७

नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको

सूचना

नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो संचालक  लाइसेन्सको लागि मिति २०७६, जेठ १८ मा संचालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको नतिजा/सूची देहाय अनुसार रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। साथै उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीहरुले लाइसन्स लिने प्रकृयाको लागि श्री सूचना तथा प्रसारण विभाग, तिलगंगा, काठमाण्डौमा सम्पर्क गर्नु हुन समेत अनुरोध छ।

क्र.स

नाम

रोल नं.

 
 

अनिष दुलाल

२०७५-७६-२-१

 

अमन कुमार गुप्ता

२०७५-७६-२-३

 

अरमान क्षेत्री

२०७५-७६-२-५

 

अस्लेष पाण्डे

२०७५-७६-२-६

 

आकाश सर्राफ

२०७५-७६-२-८

 

कञ्चन पौडेल

२०७५-७६-२-१०

 

दिपेन्द्र राज पन्त

२०७५-७६-२-१६

 

प्रदिप बि.सी

२०७५-७६-२-२२

 

प्रसिद्ध भण्डारी

२०७५-७६-२-२४

 

१०

पुजन दाहाल

२०७५-७६-२-२५

 

११

मितलेश कु यादव

२०७५-७६-२-३०

 

१२

यादव ढकाल

२०७५-७६-२-३२

 

१३

रबिन अधिकारी

२०७५-७६-२-३४

 

१४

रेशम अधिकारी थापा

२०७५-७६-२-३८

 

१५

शाश्वत तिवारी

२०७५-७६-२-४०

 

१६

शैलेस श्रेष्ठ

२०७५-७६-२-४२

 

१७

शंकर सुवेदी

२०७५-७६-२-४३

 

१८

श्रुति साह

२०७५-७६-२-४४

 

१९

श्रृजन पौडेल

२०७५-७६-२-४५

 

२०

समिप पौडेल

२०७५-७६-२-४६

 

२१

सिमरन के.सी

२०७५-७६-२-४९

 

२२

संजीब बस्याल

२०७५-७६-२-५८