नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

Asia Pacific Telecommunity (APT) ले प्रदान गर्ने परियोजनाको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७७-३-१०

Download

Alternative text - include a link to the PDF!

Download