नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, ०६४ बमोजिम प्रकाशित २०७७ वैशाख, जेष्ठ र असार महिनाको अद्यावधिक विवरण (Pro-Active Disclosure)
अद्यावधिक मिति:२०७७-४-१५

Download

Alternative text - include a link to the PDF!