नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

विपद्को अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन र सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
अद्यावधिक मिति:२०७६-३-२८