नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

अध्ययन समिति गठन गरिएको सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ती
अद्यावधिक मिति:२०७५-२-१६