नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

कोभिड-१९ उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न आव्हान गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-१२-१०