नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

लोककल्याणकारी विज्ञापन: रेडियो जिङ्गल थप (कोभिड-१९ स्थानीय भाषा मा) (परिमार्जित)
अद्यावधिक मिति:२०७६-१२-९