नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपालभर COVID-19 को संक्रमण फैलने सम्भावना देखिएकोले नेपाल सरकारले संक्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको आदेश
अद्यावधिक मिति:२०७६-१२-१०

Download

Alternative text - include a link to the PDF!