नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

कोभिड-१९ को महामारी सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन (रेडियो जिङ्गल) प्रसारण सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७७-२-२०