नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना प्रविधि संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा परिपत्र गरिएको सुझावहरु
अद्यावधिक मिति:२०७७-२-३२

Download

Alternative text - include a link to the PDF!