नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल सरकार (मन्त्रिपिरषद्) वाट भएका निर्णयहरु सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम सम्वन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-८-६

नेपाल सरकार (मन्त्रिपिरषद्) वाट भएका निर्णयहरु सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम सम्वन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको

सूचना

 

 

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) का निर्णयहरु पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम देहायको मिति, समय र स्थानमा आयोजना गरिएको हुँदा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध छ ।

 

तपशील

 

मिति: २०७५।०८।०६ गते

समय:  अपरान्ह ४:०० बजे

स्थान: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सभाहल ।