नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट भएका निर्णयहरु सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-७-२९

Download

Alternative text - include a link to the PDF!

Download