नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

लागु औषध दुरुपयोग विरुद्ध जनचेतना जगाउने उदेश्यले तयार गरिएको रिडियो जिंगल र भिडियो
अद्यावधिक मिति:२०७६-३-१०
Media List
S.N Description Link
1 Short video  Video
2 Audio Advertisement - 1 Audio1
3 Audio Advertisement - 2 Video