नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरुको आ.व. २०७६।७७ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना
अद्यावधिक मिति:२०७६-४-१

Download

Alternative text - include a link to the PDF!

Download