नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

Feasibility Study for National ICT Research Center सम्बन्धी कार्यको सिलबन्दी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हावनको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-८-१७

Download

Alternative text - include a link to the PDF!