नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

Frequency Assignment सम्बन्धी काम गर्ने सफ्टवेयर निर्माण सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-५-२५

Download

Alternative text - include a link to the PDF!

Download