नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा संञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ को कार्यान्वयनको लागि गठित निर्देशक समितिको बैठकसम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-३-२०