नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

एकिकृत कार्ययोजना सार्वजनिकिकरण बारे
अद्यावधिक मिति:२०७७-४-१

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा सम्बत २०७७ श्रावण १ गतेका दिन नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुका साथै वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजनाको पुस्तक सार्वजनिकिकरण भएको छ।  


Download