नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को मुख्य-मुख्य उपलब्धि सहितको प्रगति पुस्तिका, आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिकीकरण र कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७६-४-१

Download

Alternative text - include a link to the PDF!