नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०७६ को मुल समारोहको Live Link
अद्यावधिक मिति:२०७६-१-१९