नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्‍ती
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-२९

Download

Alternative text - include a link to the PDF!

Download