नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

49th Edition of International Film Festival of India (IFFI-2018) सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-२७

49th Edition of International Film Festival of India (IFFI-2018) सम्बन्धी सूचना

 

परराष्ट्र मन्त्रालयको प.सं. ०७५/७६/SA-I/६३-१९ च.नं. १२० मिति २०७५।४।२४ को पत्र मार्फत भारतको गोवामा आगामी 20-28 November, 2018 मा आयोजना हुने 49th Edition of International Film Festival of India (IFFI-2018) मा नेपालबाट समेत सहभागिताका लागि सम्बन्धित संस्थाहरुमा सूचित गरिदिन नेपालस्थित भारतीय राजदुतावासबाट अनुरोध भै आएको हुँदा सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्थाहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण www.iffigoa.in मा उपलब्ध छ ।