नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ती
अद्यावधिक मिति:२०७५-२-२१