नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित व्यवसाय प्रवर्द्धन अन्तरकृया कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-३-१९