नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

माननीय मन्त्रीज्यूको इथोपिया भ्रमण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-५-२२