नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयवाट आगामी १०० दिनभित्र सम्पन्न गरिने कार्यहरु सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-१-९