नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

दूरसञ्चार सातौं संशोधन नियमावली, २०७५
अद्यावधिक मिति:२०७५-७-२०

संशोधन पढ्न डाउनलोड बटन दबाउनुहोस


Download

Alternative text - include a link to the PDF!