नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सामाजिक सञ्जाल प्रभाव मापन सर्वेक्षण (Social Media Impact Assessment Survey) सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वाहन गरिएको बारे।
अद्यावधिक मिति:२०७६-८-२४

Download

Alternative text - include a link to the PDF!

Download