नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सञ्चा्र तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको स्वतः प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (माघ-चैत्र)
अद्यावधिक मिति:२०७६-१-१३

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रयोजनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७५ माघ, फागुन र चैत्र महिनासम्मका विवरणहरु उपदफा (४) बमोजिम अद्यावधिक गरी देहाय अनुसार प्रकाशन गरिएको छ ।


Download

Alternative text - include a link to the PDF!