नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आ.व. २०७५।७६ को मुख्य मुख्य उपलब्धि तथा प्रगति पुस्तिका
अद्यावधिक मिति:२०७६-४-१

Download

Alternative text - include a link to the PDF!