नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण सम्बन्धमा
अद्यावधिक मिति:२०७५-११-८