नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

एनालग प्रणालीको टेलिभिजन प्रसारण/वितरण सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-११-८