नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना खण्डन सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७५-११-१९