नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

Asia Pacific Broadcasting Union को 5th ABU Media Summit नेपालमा आयोजना गर्ने सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती
अद्यावधिक मिति:२०७६-१-४