नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) को पाँचौं मिडिया सम्मेलन सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती
अद्यावधिक मिति:२०७६-१-१३