नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरु (रेडियो, एफ.एम. रेडियो) बाट लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण सम्वन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-९-१८

Download

Alternative text - include a link to the PDF!