नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि सञ्चार प्रविधि पुरस्कार आवेदन सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७७-१२-२१