नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

Public Assets Management System (PAMS) लागु गर्ने सम्बन्धमा
अद्यावधिक मिति:२०७७-४-१४

Download

Alternative text - include a link to the PDF!