नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/७७
अद्यावधिक मिति:२०७७-१०-४

Download

Alternative text - include a link to the PDF!