नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

विधुतीय आमसञ्चार माध्यमहरु (रेडियो एफ.एम. रेडियो र टेलिभिजन) बाट लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण सम्वन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७८-१-३