नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) बाट हाल सृजना भएको संक्रमणकालिन अवस्था एवं भावी कार्यदिशा विषयमा Virtual माध्यमबाट निजी क्षेत्रका आमसञ्चार माध्यमसँग छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७८-१-२३