नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ति
अद्यावधिक मिति:२०७८-५-११

Download

Alternative text - include a link to the PDF!