नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
अद्यावधिक मिति:२०७८-६-१९

Download

Alternative text - include a link to the PDF!