नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

चलचित्र प्रदर्शन / प्रसारण पूर्व जाँचपास गराउने सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७८-६-२२